Thursday, April 27, 2006

Flyt eller marker

I dag er følgende opdatering installeret.

 1. Når man åbner designeren er dens tilstand "markering". Der er kommet en knap, der ligner to dobbeltpile (en flyt-markør), så man skifter tilstand til "flytning". Når tilstanden er "markering" markerer man tekst med musen, ellers flytter man felter med musen. Det er en meget rar ting, så felterne bliver "låst" til deres placering.
 2. Når man indsætter et tekstfelt, bliver det sat aktivt, så man kan redigere teksten.
 3. Når man indsætter et tekstfelt, sættes teksten til "Indtast teksten her", så man ikke bare får et tomt felt.
 4. Når man indsætter et tekstfelt, sættes bredden til 0 pixels, hvis ikke bredden sættes til noget som følge af stilarten (cContent).

Wednesday, April 26, 2006

Undo/Redo i editoren

Webeditoren i UpFront er blevet forbedret kraftigt i dag.

 • Der understøttes nu Undo/Redo (Fortryd og Gendan) i designeren!! Man skal bruge tastaturgenvejene Ctrl-Z og Shift-Ctrl-Z. Man kan også bruge knapperne i toppen.
 • Når man indsætter et tekstfelt på siden, bliver der automatisk sat en stilart (Brødtekst), der svarer til CSS klassen cContent, der kan redigeres i filen /Style/IncStyle.css via FTP.
 • Det er ikke længere nødvendigt at have MDAC installeret for at kunne gemme. Det har før givet problemer for redaktører.

Monday, April 10, 2006

Nye skabeloner

To nye skabeloner kan nu anvendes.

For at skifte skabelon skal du redigere filen /Page/Page_Header.asp. Du kan tilgå filen via dit FTP-login, som du fik tilsendt pr. e-mail.

Ring hvis du har spørgsmål :) 39 43 33 66

Friday, April 07, 2006

Vejledning i farveindstillinger

Her er lidt vejledning i farveindstillinger:

Hvordan ændrer jeg baggrundsfarve på hjemmesiden?

  1. Log på.

  2. Klik på Top-siden i den venstre menu.

  3. Lad siden læse ind i højre side.

  4. Klik i det tomme område, så der ikke er nogen markeringer:

      

  5. Klik på knappen  (malerspanden) og vælg farven.

  6. Klik OK.

  7. Klik på Gem.

Hvordan ændrer jeg baggrundsfarve på menubjælken?

  1. Log på.

  2. Klik på Top-siden i den venstre menu.

  3. Lad siden læse ind i højre side.

  4. Markér menubjælken ved at klikke på den med musen, det skal se således ud:

    

  5. Klik på knappen  (malerspanden) og vælg farven:

     

  6. Klik OK.

  

  7. Klik på Gem.

Hvordan ændrer jeg skriftfarve på menubjælken?

  1. Log på.

  2. Klik på Top-siden i den venstre menu.

  3. Lad siden læse ind i højre side.

  4. Markér menubjælken ved at klikke på den med musen, det skal se således ud:

    

  5. Klik på knappen  (A'et) og vælg farven:

     

  

  6. Klik OK.

  7. Klik på Gem.

Hvordan ændrer jeg rammefarven på tekstfelter?

  1. Log på.

  2. Klik på Forside-siden i den venstre menu.

  3. Lad siden læse ind i højre side.

  4. Højre-klik på tekstfeltet:

     

5. Vælg i højrekliksmenuen: Layout og i foldeudmenuen vælg Rammer, luft og marginer.

   

6. Angiv nu en Rammefarve, en Rammetykkelse og en Rammestil.

    Rammefarve skal indtastes som HTML farvekode. Dvs. du har følgende muligheder:

aliceblue
(#F0F8FF)

antiquewhite
(#FAEBD7)

aqua
(#00FFFF)

aquamarine
(#7FFFD4)

azure
(#F0FFFF)

beige
(#F5F5DC)

bisque
(#FFE4C4)

black
(#000000)

blanchedalmond
(#FFEBCD)

blue
(#0000FF)

blueviolet
(#8A2BE2)

brown
(#A52A2A)

burlywood
(#DEB887)

cadetblue
(#5F9EA0)

chartreuse
(#7FFF00)

chocolate
(#D2691E)

coral
(#FF7F50)

cornflowerblue
(#6495ED)

cornsilk
(#FFF8DC)

crimson
(#DC143C)

cyan
(#00FFFF)

darkblue
(#00008B)

darkcyan
(#008B8B)

darkgoldenrod
(#B8860B)

darkgray
(#A9A9A9)

darkgreen
(#006400)

darkkhaki
(#BDB76B)

darkmagenta
(#8B008B)

darkolivegreen
(#556B2F)

darkorange
(#FF8C00)

darkorchid
(#9932CC)

darkred
(#8B0000)

darksalmon
(#E9967A)

darkseagreen
(#8FBC8B)

darkslateblue
(#483D8B)

darkslategray
(#2F4F4F)

darkturquoise
(#00CED1)

darkviolet
(#9400D3)

deeppink
(#FF1493)

deepskyblue
(#00BFFF)

dimgray
(#696969)

dodgerblue
(#1E90FF)

firebrick
(#B22222)

floralwhite
(#FFFAF0)

forestgreen
(#228B22)

fuchsia
(#FF00FF)

gainsboro
(#DCDCDC)

ghostwhite
(#F8F8FF)

gold
(#FFD700)

goldenrod
(#DAA520)

gray
(#808080)

green
(#008000)

greenyellow
(#ADFF2F)

honeydew
(#F0FFF0)

hotpink
(#FF69B4)

indianred
(#CD5C5C)

indigo
(#4B0082)

ivory
(#FFFFF0)

khaki
(#F0E68C)

lavender
(#E6E6FA)

lavenderblush
(#FFF0F5)

lawngreen
(#7CFC00)

lemonchiffon
(#FFFACD)

lightblue
(#ADD8E6)

lightcoral
(#F08080)

lightcyan
(#E0FFFF)

lightgoldenrodyellow
(#FAFAD2)

lightgreen
(#90EE90)

lightgrey
(#D3D3D3)

lightpink
(#FFB6C1)

lightsalmon
(#FFA07A)

lightseagreen
(#20B2AA)

lightskyblue
(#87CEFA)

lightslategray
(#778899)

lightsteelblue
(#B0C4DE)

lightyellow
(#FFFFE0)

lime
(#00FF00)

limegreen
(#32CD32)

linen
(#FAF0E6)

magenta
(#FF00FF)

maroon
(#800000)

mediumaquamarine
(#66CDAA)

mediumblue
(#0000CD)

mediumorchid
(#BA55D3)

mediumpurple
(#9370DB)

mediumseagreen
(#3CB371)

mediumslateblue
(#7B68EE)

mediumspringgreen
(#00FA9A)

mediumturquoise
(#48D1CC)

mediumvioletred
(#C71585)

midnightblue
(#191970)

mintcream
(#F5FFFA)

mistyrose
(#FFE4E1)

moccasin
(#FFE4B5)

navajowhite
(#FFDEAD)

navy
(#000080)

oldlace
(#FDF5E6)

olive
(#808000)

olivedrab
(#6B8E23)

orange
(#FFA500)

orangered
(#FF4500)

orchid
(#DA70D6)

palegoldenrod
(#EEE8AA)

palegreen
(#98FB98)

paleturquoise
(#AFEEEE)

palevioletred
(#DB7093)

papayawhip
(#FFEFD5)

peachpuff
(#FFDAB9)

peru
(#CD853F)

pink
(#FFC0CB)

plum
(#DDA0DD)

powderblue
(#B0E0E6)

purple
(#800080)

red
(#FF0000)

rosybrown
(#BC8F8F)

royalblue
(#4169E1)

saddlebrown
(#8B4513)

salmon
(#FA8072)

sandybrown
(#F4A460)

seagreen
(#2E8B57)

seashell
(#FFF5EE)

sienna
(#A0522D)

silver
(#C0C0C0)

skyblue
(#87CEEB)

slateblue
(#6A5ACD)

slategray
(#708090)

snow
(#FFFAFA)

springgreen
(#00FF7F)

steelblue
(#4682B4)

tan
(#D2B48C)

teal
(#008080)

thistle
(#D8BFD8)

tomato
(#FF6347)

turquoise
(#40E0D0)

violet
(#EE82EE)

wheat
(#F5DEB3)

white
(#FFFFFF)

whitesmoke
(#F5F5F5)

yellow
(#FFFF00)

yellowgreen
(#9ACD32)

    Rammetykkelse skal indtastes som en af følgende:

medium

Default.  

thin

Width less than the default.

thick

Width greater than the default.

width

Width consisting of a floating-point number, followed by an absolute units designator (cm, mm, in, pt, pc, or px) or a relative units designator (em or ex).

    Rammestil skal indtastes som en af følgende:

none

Default. No border is drawn, regardless of any specified borderWidth.

dotted

Border is a dotted line. This value is supported on the Macintosh platform, as of Microsoft® Internet Explorer 4.01, and on the Microsoft Windows® platform, as of Internet Explorer 5.5. It renders as a solid line on Unix platforms, and on Windows systems running earlier versions of Internet Explorer.

dashed

Border is a dashed line. This value is supported on the Macintosh platform as of Internet Explorer 4.01 and on the Windows platform, as of Internet Explorer 5.5. It renders as a solid line on Unix platforms, and on Windows systems running earlier versions of Internet Explorer.

solid

Border is a solid line.

double

Border is a double line drawn on top of the background of the object. The sum of the two single lines and the space between equals the borderWidth value. The border width must be at least 3 pixels wide to draw a double border.

groove

3-D groove is drawn in colors based on the value. The borderWidth property of the object must be specified for the style to render correctly.

ridge

3-D ridge is drawn in colors based on the value.

inset

3-D inset is drawn in colors based on the value.

window-inset

Border is the same as inset, but is surrounded by an additional single line, drawn in colors based on the value.

outset

3-D outset is drawn in colors based on the value.

Mini-FAQ

Hvorfor er systemet så langsomt på min maskine?

 • Den første gang du åbner administratoren kan det godt tage et stykke tid, før den er klar, men efterfølgende skulle det gerne gå hurtigere.
 • Hvis der er er specifikke handlinger, som du oplever som meget langsomme, så send os en mail og beskriv dem for os.
 • Der kan forekomme spidsbelastningstidspunkter, hvor der en mange brugere igang med at redigere deres hjemmeside, og der kommer også flere brugere til. Derfor er vi igang med at planlægge en opgradering.
 • Programmet kan være meget langsomt, hvis man ikke anvender en ADSL-forbindelse. Jo hurtigere, jo bedre.

Er der en mere udførlig vejledning end den der blev sendt ved oprettelsen?

 • Der er ikke mere udførlig vejledning, men det arbejder vi på.
 • Indtil videre må du hjertens gerne stille spørgsmål på e-mail.

Når jeg har hjemmeside hos jer, inkluderer det så, at hjemmesiden er tilgængelig på nettet?

 • Ja det inkluderer også web-hotel, og du kan altid se din hjemmeside online - den vil være opdateret lige så snart du har redigeret den.
 • For at se din hjemmeside skal du bare gå ind på adressen http://dinside.upfrontweb.com/
 • Hvis du køber programmet, vil vi registrere et domæne til dig (f.eks. dinside.dk) og derefter vil du kunne bruge adressen www.dinside.dk.

Har I nogle skabeloner, der kan bruges?

 • Der er kun den grønne skabelon lige nu.
 • Vi vil gerne understøtte flere skabeloner, og det er også en af de forbedringer, vi arbejder på.

Måder du kan sende fejlbeskrivelser til os

Nedenfor beskriver jeg to metoder til at sende fejlbeskrivelser til os. Ring hvis det ikke hjælper dig! 39 43 33 66

Metode 1

 1. Genskab fejlen.
 2. Sørg for at fejlen vises i det aktive vindue.
 3. Tryk tastekombinationen [Ctrl]+[PrtScr] på dit tastatur, når du har fejlen fremme.
 4. Der skal muligvis 2 skærmbilleder til for at få det hele med (prøv at scrolle ned på den side med fejlen).
 5. Åbn et nyt blankt Word-dokument.
 6. Indsæt fejlen med tastekombinationen [Ctrl]+[V] på dit tastatur.
 7. Gem Word-dokumentet med billedet i.
 8. Send Word-dokumentet som vedhæftet fil ved at svare på denne e-mail og indsætte filen.
 9. Skriv også hvordan fejlen opstod.

Metode 2

 1. Genskab fejlen.
 2. Sørg for at fejlen vises i det aktive vindue.
 3. Markér al tekst ved at trykke tastkombination [Ctrl]+[A] eller brug musen til at markere al teksten.
 4. Trykke nu tastekombinationen [Ctrl]+[C] for at kopiere.
 5. Åbn et nyt blankt Word-dokument.
 6. Indsæt fejlen med tastekombinationen [Ctrl]+[V] på dit tastatur.
 7. Gem Word-dokumentet med fejlteksten i.
 8. Send Word-dokumentet som vedhæftet fil ved at svare på denne e-mail og indsætte filen.
 9. Skriv også hvordan fejlen opstod.